Biz Kimiz « Inova Patent | Marka Tescili | Patent Tescili | Web Tasarım | Logo Tasarım | Endüstriyel Tasarım Tescili | Marka Sorgulama

Biz Kimiz

Inova Patent A.Ş., geçmişinden günümüze sahiplenmiş olduğu uzman ve profesyonel kimliğini, günümüzün ve geleceğin modern yaklaşım ve çözümleriyle birleştirerek yarınlara taşımak üzere, sınai mülkiyet hakları alanında müvekkillerine hizmet vermeye devam etmektedir.

"Hayallerinizi korur" sloganıyla yola çıkan Inova Patent; patent alma ve markalaşma süreçlerinin önündeki tüm engelleri kaldırmak ve markalara kurumsal kimlik kazandırmak suretiyle, müşterilerinin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

Inova Patent, Türkiye'de toplumun tüm katmanlarında marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil işlemleriyle ilgili bilinç oluşturulması ve varolan bilincin artırılması amacıyla; ülkemiz ve dünya üzerindeki tüm güncel gelişmeleri anlık olarak ve yakından takip etmekte, varolan bilgi ve tecrübesini müşterileri/müvekkilleri ile doğrudan paylaşmakta ve böylece ülke ekonomisi adına yüksek düzeyde katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Söz konusu hedefe ulaşmak amacıyla; yeni bilgi, inovatif yaklaşım ve teknolojik uygulamaların tek bir çatı altında toplandığı Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli'nin genişletilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak nitelikli projeler üretmekte ve stratejiler geliştirmektedir.

21. yüzyılın dinamizmini yansıtan ve üretim alanındaki yapı taşlarını oluşturan AR-GE, inovasyon, yüksek teknoloji ve rekabet gibi kavramlara özel önem atfeden Inova Patent; bilgi temelli ekonominin değerli bir parçası olma yolundaki yürüyüşünü azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.