Coğrafi İşaret Ve Geleneksel Ürünlere Amblem Zorunluluğu Getirildi « Inova Patent | Marka Tescili | Patent Tescili | Web Tasarım | Logo Tasarım | Marka Sorgulama

Coğrafi İşaret Ve Geleneksel Ürünlere Amblem Zorunluluğu Getirildi

Coğrafi İşaret Ve Geleneksel Ürünlere Amblem Zorunluluğu Getirildi

Türk Patent ve Marka Kurumunun “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği”  30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 10.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan yönetmelikle birlikte coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları amblemine standart getirilmiş oldu. Yönetmelik kapsamında:

✓ Tescilli coğrafi işaret ile birlikte amblemin kullanımı zorunlu hale getirildi. Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında ülkemizde korunması öngörülen yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için ise amblem şartı aranmayacaktır.

✓ Tescilli geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine tabi olmayacaktır.

✓ Amblem, çapı 15 milimetreden küçük olmayacak şekilde ilgili kanun hükümlerine uygun olarak coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde yer alacak. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda ise işletmede kolayca görülebilecek şekilde kullanılacaktır.

✓ Tescilli adın türüne göre Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği amblemlerden uygun olanı kullanılacak ve amblem üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

✓ Amblem, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı kullanıcıları tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu resmi internet sitesinden temin edilebilecektir.

✓ Ülkemizde piyasaya sunulan, tescilli coğrafi işareti ve geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üzerinde Türkçe amblemler kullanılır.

✓ Dış ticarete konu ürünlerde yabancı dilde amblem kullanımı tercih edilmesi durumunda, Kurumun resmi internet sitesinde yabancı dil karşılıkları verilen amblemler kullanılacaktır.