Patent « Inova Patent | Marka Tescili | Patent Tescili | Web Tasarım | Logo Tasarım | Marka Sorgulama

Patent

Patent, teknik bir soruna bir çözüm getiren ya da bir ürün veya işlemin yapılmasını yeni bir yolla tanımlayan bir ürün ya da bir proses/usul olarak tanımlanabilecek bir buluş için verilen inhisari bir haktır; yani bir nevi buluş sahibine verilen tekel hakkıdır. Patent tescili, buluş/başvuru sahibine buluş konusu olan ürünü veya usulü kamuya açıklaması karşılığında devlet tarafından verilen 20 yıllık bir süreyle koruma sağlar. Buluş, 20 yıllık sürenin bitimi sonrası ise kamuya mal olur. Bir buluşun patentlenebilmesi için "dünya çapında mutlak yenilik", "buluş basamağı" ve sanayiye uygulanabilirlik" kriterlerini taşıması gerekir.

Faydalı Model başvurusuna konu olan buluşlar ise 10 yıl süreyle korunmakta olup, patentlenebilirlik kriterlerinden "buluş basamağı" bu koruma türü için aranmaz. Faydalı Model koruması, usuller ve usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler için elde edilemez.

Bir buluşun, patent veya faydalı model tescil başvurusu yapılmadan önce, tescil ettirmeyi düşündüğünüz buluşun uluslararası literatürde bugüne kadar yayınlanmış olan tescilli veya başvuru halindeki buluşlar arasında benzerinin olup olmadığının araştırılması ve patentlenebilirlik kriterlerini taşıyıp taşımadığına dair inceleme yapılması büyük önem taşır.

Inova Patent patent ekibi olarak, müvekkillerimize buluşlarının ön araştırmalarının yapılması ve patentlenebilirlik kriterlerini taşıyıp taşımadığına dair incelenmesi sonrası tescil edilebilirliği konusunda görüşlerimizi bildirmekte, yurt içi ve yurt dışı tescil stratejilerinin belirlenmesi konularında hizmet vermekteyiz.

Inova Patent patent ekibi olarak, müvekkillerimize;

✓ Buluşlarının araştırılması ve tescil edilebilirliği konusunda görüş verilmesi,

✓ Yurt içi ve yurt dışı tescil stratejilerinin belirlenmesi ve başvurularının gerçekleştirilmesi,

✓ Patent tarifnamelerinin hazırlanması,

✓ Olumsuz araştırma ve inceleme raporlarına karşı görüş hazırlanması ile 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması,

✓ Yenileme, devir, lisans anlaşmaları hazırlanması ve sınai mülkiyet davaları konularında hizmet vermekteyiz.

Inova Patent olarak, patent izleme hizmetimizle; ulusal ve uluslararası patent literatüründe yer alan tüm patentleri inceleyerek mevcut teknolojiyi, süregelen patent trendini ve yenilikleri 3 ayda bir sizlere tercihiniz doğrultusunda konu, rakip veya sektörel bazlı olarak raporlamaktayız. Böylece, buluş sahipleri ve şirketlere kendilerinin ve rakiplerinin nerede olduklarını; stratejik planlarının günümüzün ve geleceğin teknoloji trendleriyle ne denli uyumlu olduğunu sunduğumuz kapsamlı raporlar yolu ile göstermekteyiz.