Tasarım « Inova Patent | Marka Tescili | Patent Tescili | Web Tasarım | Logo Tasarım | Marka Sorgulama

Tasarım

Endüstriyel tasarım; bir nesnenin dekoratif veya estetik bütünü olarak tanımlanan, görme ve dokunma duyularıyla algılanan bir ürünün tümü veya bir parçasındaki yenilik olarak tanımlanabilir. Endüstriyel tasarım, bir ürünün dış görünüşünü ifade eden biçimi olabileceği gibi; çizgilerden, süslerden, renklerden ve çeşitli unsurlardan oluşan görünümleri de olabilir.

Endüstriyel tasarımlar, tescil edilmeleri koşuluyla başvuru tarihinden itibaren 5 yıllık koruma altına girer ve hak sahipleri tarafından her 5 yılda bir toplamda dört kez yenilenmeleri suretiyle sahibine 25 yıl süreyle bir koruma sağlar.

Tescilli tasarımlar, diğer tüm ürün ya da hizmetler gibi satılabilirler, lisans yolu ile başkalarına kiralanabilirler, 25 yıllık koruma süresini aşmamak kaydıyla miras yoluyla başka kuşaklara aktarılabilirler.

Bir endüstriyel tasarımın tescil edilebilmesi için "dünya çapında mutlak yenilik" ve "sanayiye uygulanabilirlik" kriterlerini taşıması gerekir. Endüstriyel tasarım için tescil başvurusu yapılmadan önce, tescil ettirmeyi düşündüğünüz tasarım için literatürde bugüne kadar yayınlanmış olan tescilli veya başvuru halindeki tasarımlar arasında benzerinin olup olmadığının araştırılması ve tescil edilebilirlik kriterlerini taşıyıp taşımadığına dair inceleme yapılması büyük önem taşır.

Inova Patent tasarım ekibi olarak, müvekkillerimize endüstriyel tasarımların ön araştırmalarının yapılması ve tescil kriterlerini taşıyıp taşımadığına dair incelenmesi sonrası tescil edilebilirliği konusunda görüşlerimizi bildirmekte, yurt içi ve yurt dışı tescil stratejilerinin belirlenmesi konularında hizmet vermekteyiz.

Inova Patent tasarım ekibi olarak, müvekkillerimize;

✓ Endüstriyel tasarımlarının araştırılması ve tescil edilebilirliği konusunda görüş verilmesi,

✓ Yurt içi ve yurt dışı tescil stratejilerinin belirlenmesi ve başvurularının gerçekleştirilmesi,

✓ Endüstriyel tasarım tarifnamelerinin hazırlanması,

✓ Benzer tasarım başvurularının takip edilmesi ve itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

✓ Resmi kurum kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması,

✓ Yenileme, devir, lisans anlaşmaları hazırlanması ve sınai mülkiyet davaları konularında hizmet vermekteyiz.

Endüstriyel tasarımınızın tescil edilmiş olması taklit edilmeyeceği anlamına gelmediğinden dolayı, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan benzer başvuruların tespit edilmesi ve tescil işlemlerinin bir an önce sonlandırılması da büyük önem taşır. Böylece, uzun zaman alan dava süreçlerine ve yüksek maliyetlere katlanmanızın önüne geçilebilir.

Inova Patent izleme ekibi olarak, Türk Patent ve Marka Kurumuna iyi veya kötü niyetli girişimler tarafından tescil başvurusu yapılan, endüstriyel tasarımınızın değerine zarar verebilecek ve ticari/kişisel itibarınızı zedeleyecek benzer veya taklit tasarımları özel takip sistemimiz ile 1 yıl süreyle takip etmekte, 3 aylık yayım süresi içinde söz konusu tasarımlara itiraz ederek tescil başvurusunun reddedilmesine olanak sağlamaktayız.

Tasarım izleme hizmeti; sektörünüzle ilgili yapılan başvuruların düzenli olarak raporlanmasıyla birlikte sektörünüzdeki yeni trendleri takip etmenize de olanak sağlamaktadır.