Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz « Inova Patent | Marka Tescili | Patent Tescili | Web Tasarım | Logo Tasarım | Marka Sorgulama

Vizyon, Misyon ve İlkelerimiz

Vizyon, Misyon ve İlkeler

✓ Sinai haklar alanında geleceği şekillendirerek, tüm paydaşları için yenilikçi çözümler üretmek ve sektöründe öncü olmak.

✓ Müşterisi, çalışanı ve iş ortakları ile birlikte ülke ekonomisi adına yüksek katma değer yaratmak.

✓ Uluslararası arenada söz sahibi olan global bir marka haline gelmek.

✓ Inova Patent'e dokunan herkesle, tüm ihtiyaçları anlamaya, etkin ve doğru çözümler üretmeye ve memnuniyete dayalı, mutlaka başarmayı hedefleyen yaşam boyu sürecek bir ortaklık kurmak.

✓ Müşterilerinin sinai mülkiyet haklarını elde etmelerini sağlamak, bu edinimlerini sürdürülebilir ticari değerlere dönüştürmeleri konusunda kendilerini desteklemek ve global pazarlarda rekabet güçlerini artırmak.

✓ Sınai haklar bilincinin toplumun tüm katmanlarında oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere stratejik projeler geliştirmek.

Güven

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla kurduğumuz tüm ilişkilerimizde yasalara ve etik kurallara bağlı kalır; güvenilirlik ve tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak.

Kalite

Hizmetlerimizi, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak.

Liderlik

Kurumsal yönetim ve iş geliştirme yönetimi konularında güçlü bir yapıya ve sisteme sahip olarak sınai haklar alanında ulusal ve uluslar arası arenada önder olmak.

Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Değişime Açıklık

Sektördeki ve teknolojideki tüm gelişmeleri yakından takip etmek; yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve tüm paydaşlarımızın ilerlemesini sağlamak.