Marka « Inova Patent | Marka Tescili | Patent Tescili | Web Tasarım | Logo Tasarım | Marka Sorgulama

Marka

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının resimleri, üç boyutlu biçimler, kişi adları veya soyadları, sloganlar, ses ve renk kombinasyonları gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler marka olarak korunabilir.

Markalar, tescil edilmeleri koşuluyla başvuru tarihinden itibaren 10 yıllık koruma altına girer ve hak sahipleri tarafından her 10 yılda bir yenilenmeleri suretiyle sahibine süre sınırı olmayan bir koruma sağlar.

Tescilli markalar, diğer tüm ürün ya da hizmetler gibi satılabilirler, lisans yolu ile başkalarına kiralanabilirler, miras yoluyla başka kuşaklara aktarılabilirler.

Bir işaretin marka olabilmesi için gerekli olan en önemli koşul "ayırt edicilik" niteliğinin bulunmasıdır. Bu işaretin, marka olarak tescil başvurusu yapılmadan önce, tescil ettirmeyi düşündüğünüz markanın bugüne kadar yayınlanmış olan tescilli veya başvuru halindeki markalar arasında benzerinin olup olmadığına ve üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetin vasfını, cinsini tanımlayıp tanımlamadığına ilişkin araştırma yapılması büyük önem taşır.

Inova Patent marka ekibi olarak, müvekkillerimize markalarının kapsamlı şekilde araştırılması ve incelenmesi sonrası tescil edilebilirliği konusunda görüşlerimizi bildirmekte, gerektiği durumlarda alternatif marka önerilerinde bulunmakta, yurt içi ve yurt dışı tescil stratejilerinin belirlenmesi konularında hizmet vermekteyiz.

Inova Patent marka ekibi olarak, müvekkillerimize;

✓ Alternatif markaların seçimi ve araştırılması sonrası tescil edilebilirliği konusunda görüş verilmesi,

✓ Yurt içi ve yurt dışı tescil stratejilerinin belirlenmesi ve başvurularının gerçekleştirilmesi,

✓ Benzer marka başvurularının takip edilmesi ve itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

✓ Resmi kurum kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması,

✓ Yenileme, devir, lisans anlaşmaları hazırlanması ve sınai mülkiyet davaları konularında hizmet vermekteyiz.

Markanızın tescil edilmiş olması taklit edilmeyeceği anlamına gelmediğinden dolayı, Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan benzer başvuruların tespit edilmesi ve tescil işlemlerinin bir an önce sonlandırılması da büyük önem taşır. Böylece, uzun zaman alan dava süreçlerine ve yüksek maliyetlere katlanmanızın önüne geçilebilir.

Inova Patent izleme ekibi olarak, Türk Patent ve Marka Kurumuna iyi veya kötü niyetli girişimler tarafından tescil başvurusu yapılan benzer veya taklit markaları Marka İzcisi ismini verdiğimiz özel takip sistemimiz ile süre sınırsız ve ücretsiz olarak takip etmekteyiz. Yüksek marka değerinize zarar verebilecek ve ticari/kişisel itibarınızı zedeleyecek markalara 2 aylık yayın süresi içinde itiraz ederek tescil başvurusunun reddedilmesine olanak sağlamaktayız.

Özel geliştirilmiş bir yazılım aracılığıyla, resmi marka bültenlerinde yayınlanan tüm markaları;

✓ Yazılış, fonetik ve şekilsel açıdan uzmanlarımız ile birlikte değerlendirmekte,

✓ Benzer bulunan tüm markaları aylık düzenli raporlar halinde sizlere sunmaktayız.